Disclaimer

Teamg verleent je hierbij toegang tot www.teamg.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Teamg en derden zijn aangeleverd.

Teamg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Teamg. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Teamg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Teamg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bekijk ook ons privacybeleid